Stensil Strategi & PR bistår ledelsen i private og offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner med et bredt spekter av kommunikasjonstjenester. Med vår bakgrunn har vi kompetansen som kreves for å utarbeide og gjennomføre målrettede leveranser for våre kunder. På veien fram mot det å realisere et prosjekt, møter vi våre kunder i et respektfullt og kreativt samarbeid. Stensil ble etablert i 2012 og samarbeider med ulike aktører i det norske markedet. Les mer om våre tjenester.

TJENESTER

Strategi og omdømme

Ulike interessenter stiller ulike krav til en virksomhet. En bevisst og god forvaltning av omdømmet er en forutsetning for å lykkes over tid. Gjennom research, analyser og strategisk rådgivning foreslår vi konkrete tiltak for å styrke og ivareta virksomhetens posisjon. Vi bistår med å utarbeide og iverksette virksomhetens kommunikasjonsstrategi, og med å ivareta dialogen med omgivelsene. På den måten hjelper vi virksomheten med å nå sine mål og styrke, bygge og forsvare ditt omdømme.

Vi kan hjelpe deg med:
• PR- og kommunikasjonsstrategi
• Strategisk rådgivning
• Kommunikasjonskampanjer
• Internkommunikasjon

Se relevante prosjekter:
Norges Livredningsselskap
Redningsselskapet + NLS 2.0
Isolag

Ekstern kommunikasjon

Det offentlige rom er stort og komplekst, og å håndtere media kan virke skremmende. Men det er gode muligheter for den som vet å formulere seg og som kan håndterer media profesjonelt. Stensil bistår med medietrening, utforming av budskap og valg av mediekanal. Slik sikres den beste framgangsmåten for å maksimere potensialet.

Vi kan hjelpe deg med:
• Medietrening
• Mediekontakt og -håndtering
• Medieovervåkning
• Relasjonsbibliotek og medierelasjoner
• Utarbeidelse av budskap og pressemateriell
• Presselansering og -møter
• Krisehåndtering

Se relevante prosjekter:
Atomic Soul – Justin Bieber
NMBU
Change

Event med PR

Et event, eller en sammenkomst, kan være det perfekte grepet for å styrke dialogen med kunder, investorer, journalister, ansatte og relevante aktører i din virksomhet. Gründerne i Stensil drev Jazid Klubb på nittitallet og har ledet og kreert hundrevis av arrangementer.

Stensil bistår i dag med ideer, inspirasjon og totalløsninger knyttet til at ditt event, slik at det skal bli perfekt. Dette gjelder strategisk valg av lokasjon, mat som folk husker, forhandling med artister, design til invitasjon og dekorasjoner, streaming i SoMe, invitasjonsstrategi, gjennomføring og rapportering i etterkant til styret og ledelsen. Et godt event med PR gir deg så enormt mye mer enn en fest.

Se relevante prosjekter:
Trippel-M levende bilder
TargetEveryone
Wilfa

ARBEIDER


Wilfa

Stensil event med PR

Les mer

Trippel-M levende bilder

Stensils synlighet, mediestrategi og PR

Les mer

Atomic Soul – Justin Bieber

Stensils ringvirkningsrapport og PR

Les mer

Atomic Soul – EMINEM

Stensils ringvirkningsrapport og PR

Les mer
Last mer

 

OM OSS

Stensil bistår virksomheter og interesseorganisasjoner med et bredt spekter av kommunikasjonstjenester. Vi har spesialisert oss på å formulere budskap som skal ut i media. Det kan gjelde en krisesituasjon, en politisk agenda eller et langsiktig mål om å bygge en merkevare.

Vi tilbyr også medietrening som vil gi trygghet i situasjoner som kan oppleves som krevende. Det er mange mediekanaler å forholde seg til, og journalister leter stadig etter stemmer som kan uttale seg.

Kommunikasjonsstrategier for hele organisasjonen er en annen av våre tjenester. Vi mener at en bevisst holdning til det mediale landskapet er avgjørende for å være synlige i møte med omgivelsene. Omdømmebygging krever innsikt i de ulike faktorene som spiller inn i møte med omverdenens forventninger og krav.

Vi er et smidig team med engasjerte og erfarne rådgivere. Med vår bakgrunn har vi det som kreves for å utarbeide og gjennomføre målrettede leveranser for våre kunder. På veien fram mot det realiserte et prosjekt, møter vi våre kunder i et respektfullt og kreativt samarbeid. Stensil ble etablert i 2012 og samarbeider med ulike aktører i det norske markedet.

KONTAKT


Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Meltzers gate 9, 0257 Oslo

Postadresse: Meltzers gate 9, 0257 Oslo

Telefon: +47 934 46 500

E-post: kontakt@stensil.no

Kontakt oss

 

shares