NMBU

Stensil medie- og krisehåndtering

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er Norges sentrale og ledende forsknings- og utdanningssted for bioproduksjon, miljø og landskap.

  • Disse to spesifikke medietreningene hos NMBU tok utgangspunkt i etiske dilemmaer forskere og ansatte ved universitetet vil kunne møte i møte med media.
  • Vi vektla informasjonsarbeid og veiledning i krisehåndtering. I tillegg ga vi en innføring i medienes arbeidsmetoder og hvordan disse bør og kan håndteres.
  • En relevant case ble presentert. Deltakerne fikk erfare hvordan det er å befinne seg i en situasjon som til vanlig er utenfor deres komfortsone, men som fort kan være en realitet.
  • Deltagerne var aktivt involvert, og Stensil ga fortløpende tilbakemeldinger underveis i øvelsen.

«Gjennom kurset synliggjorde Stensil Strategi & PR hvilke utfordringer NMBU kan stå overfor i møte med media, samt hvordan vi kan ruste oss for å møte disse på en god måte. Dette var en krevende og svært lærerik prosess som har gjort oss tryggere i kommunikasjon med media.»

Mette Risbråthe
Kommunikasjonsrådgiver i NMBU

Last ned case (pdf): NMBU | Stensil

shares