Redningsselskapet + NLS 2.0

StrandService – Strategi, design og synlighet

Redningsselskapet, stiftet 9. juli 1891.
Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon og drives ved hjelp av innsamlede midler, medlemskontingenter, maritime inntekter og statlig bidrag. Redningsselskapets visjon er å redde liv, berge verdier og forebygge.

Norges Livredningsselskap, stiftet 6. juli 1906.
Norges LIvredningsselskap er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap og ferdighet om selvberging, svømming, livredning, førstehjelp og sikkerhet. NLS arbeider med opplysning og forebyggende tiltak gjennom opplæring av publikum, ansatte i offentlige- og private virksomheter og utdanning av instruktører.

Felles visjon: Ingen skal drukne.

Stensil gjorde følgende:
• Prosjektledelse fra idé til endelig løsning.
• Videreutviklet felles informasjonstjeneste; StrandService.
• Videreutviklet visuell profil og landingsside.
• Strategi SoMe med uttak og PR.
• Overlot ferdig utviklet konsept til NLS og RS.

«Vi er fornøyde med samarbeidsprosjektets utvikling, som har økt i omfang fra i fjor til i år, og håper også trenden kan fortsette videre», sier Kristin Wiig Sandnes som er leder Forebyggende avdeling i Redningsselskapet.»

Vårt service-konsept StrandService var i år på ti strender, og samarbeidet med Redningsselskapet er viktig for utviklingen av denne tjenesten med informasjon i det drukningsforebyggende arbeidet hvor visjonen er at ingen skal drukne», sier Claire Alfonso – president i Norges Livredningsselskap.

Last ned case (pdf): Redningsselskapet + NLS 2.0 | Stensil

shares