P

Private Eye

Satire har en lang historie, spesielt i den vestlige verden. Fra Juvenalis og fremover har satire vært en del av det offentlige ordskiftet og noe alle maktpersoner må forholde seg til. Shakespeare, Holberg og Swift er alle kjente satirikere.

I dag er kanskje tegneserien South Park det mest berømte, men på 1800-tallet var det maktkritiske britiske magasinet Punch det fremste i satire, og mange norske skoleelever har sett deres satiriske vri på den britiske kolonitiden med karikaturen av Cecil Rhodes som en koloss over Afrika.
593px-Punch_Rhodes_Colossus

Det siste året har det franske satirebladet Charlie Hebdo blitt verdenskjent gjennom tragiske omstendigheter, men det beste og ledende satirebladet de siste tiårene har vært det britiske Private Eye, redigert av Ian Hislop. Hislop, som er en markant skikkelse i britisk politikk og en fast paneldeltager i Have I Got News For You – det opprinnelige Nytt På Nytt, mener satirens oppgave er å synliggjøre og gjøre narr av «vice, folly and humbug», hvor enn det finnes blant makthavere.

Private Eye, som er det bestselgende britiske nyhetsmagasinet, har hatt en lang rekke berømte journalister som bidragsytere, blant dem legender som Paul Foot. Magasinet er en av de fremste på gravende journalistikk, og deler sammen med avisen av The Guardian ut en årlig pris for fremdragende gravende journalistikk.

I tillegg til egen journalistikk består en del av magasinet også av artikler fra journalister i andre aviser hvor redaktørene eller eierne har nektet publisering av politiske eller finansielle årsaker. Private Eye har derfor vært en ledende kilde til avsløringer, både nasjonalt og internasjonalt.

Private Eye leses derfor nøye av journalister og politikere, og er en inspirasjon for lignende blader over hele verden.

I en pressekultur preget av tabloid sensasjonsjournalistikk og manglende respekt for privatlivets fred, har Private Eye etablert seg som et motsvar med god journalistikk og en etisk avveining mellom privatlivets fred og allmennhetens interesse.

shares