S

Storytelling

Hulemalerier og hellemalerier er forhistoriske malerier funnet på hulevegger. Formålet med paleolittiske hulemalerier er ikke kjent, men en teori er at hulemalerier var en måte å kommunisere og fortelle historier på. Historiefortelling er like gammelt som mennesket selv, og hulemalerier er en synlig påminnelse om at også fortidens mennesker hadde et ønske om å kommunisere. De eldste hulemaleriene vi kjenner til er ca. 32.000 år gamle og finnes i Chauvetgrotten i Frankrike.

1280px-AltamiraBison

Maleriene er ofte bemerkelsesverdig like over hele verden, noe som reflekterer både teknologiske begrensninger og lignende levesett. Et gjennomgående tema i mange er avbildninger av dyr, kanskje ikke overraskende med tanke på at dyr var en av de primære matkildene i datidens jeger- og samlersamfunn.

SantaCruz-CuevaManos-P2210651b

Trangen til å sette spor etter seg var like sterk i steinalderen som i dag og håndstensiler, laget ved å blåse pigment på en hånd holdt inntil veggen, finnes over hele verden. Ett tidlig eksempel på bruk av stensiler i kommunikasjon.

Les mer om hulemalerier her.

shares