T

A Time for Choosing

Taleferdigheter har vært beundret siden tidenes morgen. Greske filosofer og romerske statsmenn har forsøkt å finne en oppskrift på den beste talen, og mange taler som har gått inn i historiebøkene.

Ett eksempel er Ciceros forsvarstale for Titius Annus Milo, Pro Milone, ble holdt i år 52 f.kr, men fortsatt blir brukt i retorikkundervisningen. Den har også introdusert flere juridiske begreper som fortsatt brukes. Betydningen av Ciceros tale, som kom midt under konflikten mellom optimatene og popularene i det romerske senatet, var åpenbar for alle som overhørte den. Men det finnes også eksempler på betydningsfulle taler hvor det tok tid før man innså hvor viktig talen var.

Et eksempel på det sistnevnte er Lincolns «Gettysburgh Address». Skildringene fra øyenvitnene varierer, men mye kan tyde på at få som overhørte denne talen forsto hvor viktig den skulle bli.

Nå for tiden blir viktige taler gjerne vist på TV, og få har behersket det mediet bedre enn den amerikanske presidenten Ronald Reagan. Det var da også en tale som først gjorde han til en politisk maktskikkelse. «A Time for Choosing» ble holdt til støtte for Barry Goldwaters presidentkandidatur i 1964, og er regnet som en av de beste talene som er holdt etter andre verdenskrig. Barry Goldwater tapte valget i 1964, men Reagan ble anerkjent som et politisk talent og ideologien Reagan fremmet i ”Time for Choosing” ble grunnlaget for hans politikk når han ble president i 1980. Det fikk den Pulitzer-Prize vinnende journalisten George Will til å bemerke «det tok 16 år å telle opp stemmene i 1964 valgkampen, og Goldwater vant».

Du kan se talen i sin helhet her:

shares