V

Høgskulen i Volda

Volda er studiebygda framfor nokon. Volda har 6000 innbyggjarar og 4000 studentar. Mest kjend av studieretningane ved Høgskulen i Volda er medielina. Her har fleire av Noregs største medieprofilar studert. Å studere i Volda er triveleg og som å vere på ein lang hyttetur. Studentmiljøet er veldig godt og aktivt. På den årlege studentveka har fleire norske band hatt sitt gjennombrot. Andre gode minner frå studietida er kortspeling til langt på natt og seine kveldar på kafèen Det grøne treet. Avisa Møre kjem ut i Volda er og Noregs eldste lokalavis.

Volda

shares